Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N42
Vanaf
1/11/2016
Gastro-entereologie
K 100
Vanaf
1/11/2016
  • K = 1,242274 (1/01/2021)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 8. Inwendige geneeskunde
  • Art. 20. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de specialismen die tot de inwendige pathologie behoren
  • c) verstrekkingen die tot het specialisme gastro-enterologie behoren
  • Diagnostische handelingen
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.