Diverse info toegewezen aan het (sub)artikel

Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (Maximum 1)

Type Info Info Detail Info  
Cumul is verboden met : 5870 5870 = Codenummers art 02B, raadplegingen in de spreekkamer PDF
Cumul is verboden met : 5871 5871 = Codenummers art 02C, bezoeken PDF
Een voorschrift is vereist Voorschrift/prescription Behandelende arts PDF
De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : Kwalificatie/Qualification Arts-specialist in de klinische biologie PDF
De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : Kwalificatie/Qualification Arts-specialist, voor zover de behandelde pathologie tot het specialisme behoort (connexist) PDF
De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : Kwalificatie/Qualification De apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten, mogen die van de in artikel 24, § 1, bedoelde verstrekkingen verrichten waarvoor zij zijn erkend PDF
Specificatie van het formulier ANNEX01 Bijlage 01 van de Verordening van 28/07/2003 PDF
Specificatie van het formulier ANNEX02 Bijlage 01 van de Verordening van 28/07/2003 PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.