Documenten Wettelijke basis

555995
Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (Maximum 1)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.