Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen)

Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (Maximum 1)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.