Detail Codenummer pseudonomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N67
Vanaf
1/01/2019
Gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg
  • Inhoud
  • Pseudonomenclatuur
  • Verzorgingsinstellingen en -diensten
  • Forfaitaire honoraria
  • Laagvariabele zorg
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.