Interpretatieregels

798335
Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : patiëntengroep die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van twee venae saphenae of subfasciale ligatuur van de venae peforantes.
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.