Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : patiëntengroep die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn) in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.