Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale of femorale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.