Vergoedbare geneesmiddelen (bijwerking: {{applicableDate}})

Dit zoekprogramma geeft u meer informatie over de vergoedingsmodaliteiten van de vergoedbare geneesmiddelen.

U kan verschillende zoekcriteria gebruiken.

Eenvoudig zoeken

Identificatie

Identificatie nummer

Het formaat is 999999-99
Het formaat is 99999999
Het formaat is 9999-999

Kenmerken

Om een hoofdstuk te kunnen selecteren, kiest u eerst een wettelijke basis.
Om een paragraaf te kunnen selecteren, kiest u eerst een hoofdstuk.

Opname

De datum is ongeldig (dd/mm/yyyy).

Het systematisch en ononderbroken downloaden van gegevens van geneesmiddelen is verboden.
Dit zal automatisch geblokkeerd worden.
Tel:
+32(0)2 739 77 75
e-mail:
CTGCRM
Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12u en van 13 tot 16u


RIZIV code Product Verpakking Actieve bestanddeel

Details van het product

Het product wordt terugbetaald sinds {{searchProduct.Product.ValidFrom | mydate | date: 'dd-MM-yyyy'}}.

Het product heeft het statuut van {{searchProduct.Product.Status}}.

{{searchProduct.Product.FullName}} ({{searchProduct.Product.FirmName}})

{{searchProduct.Product.Packing}}

{{ingredient}}

CTI-Extended :

{{ctiExtended}}

RIZIV code : {{searchProduct.Product.InamiCode}}

{{searchProduct.Product.Administration}}

ATC Code : {{searchProduct.Product.AtcCode}}

Vergoedingsmodaliteiten

Code Aflevering Tariferingseenheid (Tariferingsschijf) Wettelijke basis - Hoofdstuk - Paragraaf Model machtiging (Cat) Vergoedingsgroep Code Prijs (€) Vergoedingsbasis (€) Tussenkomst patiënt
WIGW (€) Actief (€)